• 1800 6854
Banner quảng cáo >Đệm Massage
Tổng số tiền ủng hộ:
Elipsport: 100.000.000 VNĐ
Công đoàn: 20.000.000 VNĐ
Ban giám đốc: 30.000.000 VNĐ

(*) Chủ tịch Lê Mạnh Trường 1 tháng lương.

Cán bộ nhân viên: 76.450.000 VNĐ
Khách hàng: 0 VNĐ

(*) Mỗi đơn hàng khi mua tại Elipsport sẽ được trích ra 100.000 đồng, dùng cho việc tái thiết đời sống người dân sau mùa lũ. Chương trình áp dụng tại 121 chi nhánh.

Tổng cộng : 100.000.000 VNĐ
8
ngày
15
giờ
14
phút
06
giây

Đệm Massage

4 sản phẩm

Tập Đoàn Thể Thao Elipsport

Giấy CNĐKDN số : 0315931524 cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Địa chỉ ĐKKD: 1A Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7,TP. Hồ Chí Minh.